Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

610926
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
77
206
1477
608470
3108
8446
610926

Your IP: 3.235.25.169
2021-04-18 02:44
STT Ảnh chân dung Họ tên Chức vụ Số điện cơ quan Email
I LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH  
1  IMG 9332 Nguyễn Văn Trường Chánh Thanh tra 02183.3882615 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Le Trong Long Lê Trọng Long Phó Chánh Thanh tra 02183.3885188 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Pham Tien Dung Phạm Tiến Dũng Phó Chánh Thanh tra 02183.3882605 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Le Huy Hoang Lê Huy Hoàng Phó Chánh Thanh tra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 1
1  Le Kim Hung Lê Kim Hùng Trưởng phòng 02183.3883624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Khuong Thi Yen Khương Thị Yến Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Nguyen Xuan Truong Nguyễn Xuân Trường Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Nguyen T Kien Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Tran Thi Tuyet Le Trần Thị Tuyết Lê Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
III PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 2
1  Nguyen Trong Hoa Nguyễn Trọng Hóa Trưởng phòng 02183.3882784 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Quach Van Thinh Quách Văn Thịnh Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  PTHN Phạm Thị Hàng Nga Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Dinh Vu Hai Đinh Vũ Hải Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Ng T Thuc Nguyễn Trung Thực Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IV PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 3
1  Lai T T Lan Lại Thị Tuyết Lan Trưởng phòng 02183.3882598 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyen Nam Nguyễn Thế Nam Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Tran Manh Tuan Trần Mạnh Tuấn Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Nguyen T T Huyen Nguyễn Thị Thanh Huyền Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Nguyen Hong Phong Nguyễn Hồng Phong Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V PHÒNG THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1  NVT Nguyễn Viết Tâm Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyen Th T Lan Nguyễn Thị Tuyết Lan Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Dinh Manh Hung Đinh Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Truong Van Hao Trương Văn Hào Thanh tra viên chính   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Do Hung Đỗ Hùng Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  Tran Hong Hanh Trần Hồng Hanh Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VI  PHÒNG GIÁM SÁT KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA  
1  Nguyen V Long

Nguyễn Viết Long

Phó Trưởng phòng phụ trách 02183.3888582 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyen Thanh Hung Nguyễn Thành Hưng Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   NTL Nguyễn Thành Lương Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Dinh gia Hung Đinh Gia Hưng Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Duong T Mai Dương Thị Mai Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Nguyen Duy Hung Nguyễn Duy Hùng Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IX   VĂN PHÒNG   02183.3882604  
1  Bui M Nhat Bùi Minh Nhật Chánh Văn phòng 02183.3882600 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyen TT Huong Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chánh Văn phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Ho T Hai Hồ Tiến Hải Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Đo Thanh An Đỗ Thanh An Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Nguyen TT Huong 2 Nguyễn Thị Thu Hường Thanh tra viên (Kế toán)   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  LE tUOI Lê Thị Tươi Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  nINH hAI aNH Ninh Hải Ánh

Thanh tra viên

 (Văn Thư+Thủ quỹ)

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DVCQG

Văn bản mới ban hành

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nạiphan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

THANHTRA

DCS-VN

chinh-phu

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso