Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

610924
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
75
206
1475
608470
3106
8446
610924

Your IP: 3.235.25.169
2021-04-18 02:42

AnhTTrHB

Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình, phiên bản 2.0.

Mục đích: Việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình giúp lãnh đạo tỉnh có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đặc biệt, khi việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Hòa Bình ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng, kiến trúc Chính quyền điện tử sẽ giúp đạt được những mục tiêu sau:

- Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin;

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh Hòa Bình;

- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại tỉnh Hòa Bình;

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Xây dựng Chính quyền điện tử Hòa Bình làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động công nghệ thông tin trong tại tỉnh Hòa Bình theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 03/7/2019 của Chính phủ về Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

AnhTTrHB

Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Mục địch: Nhằm quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân, nhằm khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCH

Bản công bố ISO năm 2020

Ngày 25/9/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTr về việc Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020.

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC LĨNH VỰC QUY TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA THANH TRA TỈNH 

1. CLICK XEM NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 

2. NỘI DUNG DANH MỤC LĨNH VỰC - QUY TRÌNH (Click vào từng nội dung để xem)

 

STT

LĨNH VỰC, QUY TRÌNH

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

A

Các văn bản hệ thống

Ban ISO, Ban lãnh đạo và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh

I

Quy trình chung hệ của thống

1

Chính sách chất lượng

2

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng

3

Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ

4

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

5

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

6

Quy trình đánh giá nội bộ

II

Quy trình các lĩnh vực thuộc Thanh tra tỉnh

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh

1

Quy trình tiếp công dân

2

Quy trình quản lý công tác văn thư

3

Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ công chức

4

Quy trình đánh giá cán bộ công chức

5

Quy trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng

6

Quy trình quản lý tài sản

7

Quy trình sử dung xe cơ quan

8

Quy trình thanh toán chứng từ

9

Quy trình giải quyết khiếu nại

Phòng thanh tra  giải quyết KN-TC 1

10

Quy trình giải quyết tố cáo

11

Quy trình kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ chức Thanh tra cấp dưới

Phòng thanh tra  giải quyết KN-TC 2

12

Quy trình thanh tra kinh tế xã hội

Phòng thanh tra  giải quyết KN-TC 3

13

Quy trình thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng

Phòng Thanh tra PCTN

14

Quy trình kê khai tài sản thu nhập

15

Quy trình xử lý sau thanh tra

Phòng Giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra

16

Quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm

 3. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

 

 LogoThanhtra

TT

Mã Thủ tục Hành Chính

Tên Thủ tục hành chính

Nội dung

1

TTR-THA-2

Giải quyết khiếu nại lần đầu  tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109922

2

TTR-THA-6

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109923

3

TTR-THA-9

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216431

4

TTR-THA-13

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109927

5

TTR-THA-20

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109930

6

TTR-THA-16

Kê khai tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109937

7

TTR-THA-17

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109933

8

TTR-THA-18

Xác minh tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109934

9

TTR-THA-27

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109935

10

TTR-THA-28

Thủ tục thực hiện việc giải trình

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109936

11

TTR-THA-3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109924

12

TTR-THA-7

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109925

13

TTR-THA-10

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216430

14

TTR-THA-14

Tiếp công dân tại cấp huyện     

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=126051

15

TTR-THA-21

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109931

TT

Mã Thủ tục Hành Chính

Tên Thủ tục hành chính

Nội dung

1

TTR-THA-2

Giải quyết khiếu nại lần đầu  tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109922

2

TTR-THA-6

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109923

3

TTR-THA-9

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216431

4

TTR-THA-13

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109927

5

TTR-THA-20

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109930

6

TTR-THA-16

Kê khai tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109937

7

TTR-THA-17

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109933

8

TTR-THA-18

Xác minh tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109934

9

TTR-THA-27

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109935

10

TTR-THA-28

Thủ tục thực hiện việc giải trình

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109936

11

TTR-THA-3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109924

12

TTR-THA-7

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109925

13

TTR-THA-10

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216430

14

TTR-THA-14

Tiếp công dân tại cấp huyện     

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=126051

15

TTR-THA-21

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109931

(HBĐT) - Ngày 10/1, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2019, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo theo kế hoạch được phê duyệt, nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường, tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành làm tốt việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của doanh nghiệp. Trong năm, toàn ngành đã triển khai 120 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra, quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 4.196 triệu đồng; thanh tra các sở, ngành đã triển khai 57 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 383 đơn vị…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, đặc biệt là đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài; về công tác phối hợp tránh chồng chéo trong triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của ngành. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, ngành cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài; tổng hợp, phân loại các vụ việc nóng để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức giải quyết, đối thoại với nhân dân, tránh xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị ban hành kết luận thanh tra rõ ràng, minh bạch, đảm bảo đúng pháp luật; bám sát chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là trong giải quyết các vấn đề về khiếu nại, tố cáo; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các sai phạm trong quản lý, điều hành của Nhà nước.
Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã tặng Kỷ niệm chương cho 2 đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở và 14 cán bộ ngành Thanh tra. Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể, 37 cá nhân.
 
Đ.H

DVCQG

Văn bản mới ban hành

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nạiphan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

THANHTRA

DCS-VN

chinh-phu

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso