Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

610930
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
81
206
1481
608470
3112
8446
610930

Your IP: 3.235.25.169
2021-04-18 03:00

Ngày 27/4/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ tới.

op

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh khai mạc hội nghị

 Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể, Bí thư các Chi bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

nhat

Đồng chí Bùi Minh Nhật, Ủy viên BCH Đảng bộ thông qua báo cáo tại hội nghị 

Đồng chí Bùi Minh Nhật, Ủy viên BCH Đảng bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo đã đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được về công tác Đảng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng chỉ rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, sự đoàn kết và quyết tâm của các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ công tác Đảng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những kết quả như: Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ, các chi bộ đã đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thông qua hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động để mọi người hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; nghiêm túc triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đặc biệt chú trọng việc học tập lý luận chính trị cho Đảng viên theo Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã cử 05 đảng viên học bồi dưỡng đảng viên mới; 06 đảng viên học Trung cấp lý luận chính trị; 08 đảng viên học Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng ngiệp vụ thanh tra cho 360 lượt cán bộ, công chức trong Ngành; cử 10 Trưởng phòng, Phó phòng đi học lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 03 công chức học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 01 cán bộ lãnh đạo học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2; 04 lãnh đạo phòng học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3; 10 công chức tham gia bồi dưỡng theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức; 01 công chức học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; 03 Thanh tra viên dự thi nâng ngạch lên Thanh tra viên chính.

Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và nhiệm kỳ 2017-2020, kiện toàn và phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, làm quy trình để kiện toàn 02 đồng chí Lãnh đạo cơ quan; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Năm 2015, Đảng bộ được xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; 33 đảng viên được xếp loại, trong đó 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 27 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2016,  Đảng bộ được xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 35 đảng viên được xếp loại, trong đó 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 30 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017, Đảng bộ được xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 38 đảng viên được xếp loại, trong đó 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác lãnh đạo đoàn thể, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các tổ chức chính trị, xã hội là Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia. Chỉ đạo các tổ chức này Đại hội thành công theo nhiệm kỳ quy định. Các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò vận động quần chúng, hội viên, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đoàn kết tập thể. Qua các năm, các tổ chức đoàn thể đều được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Công tác thanh tra: Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo, theo dõi toàn ngành đã tiến hành 396 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra phát hiện sai phạm về tiền là 47.576,92 triệu đồng, trong đó quyết định thu hồi 13.304,65 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ khi thanh toán 29.622,13 triệu đồng, xử lý khác số tiền 4.650,14 triệu đồng; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với 127 tập thể và 265 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Các cuộc thanh tra đã phát hiện các vi phạm, kiến nghị xử lý rõ ràng góp phần thu hồi tài sản của nhà nước, tập thể và của công dân bị xâm phạm, quan trọng hơn là góp phần ngăn ngừa hành vi tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chấn chỉnh công tác quản lý, công tác cán bộ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách có tác dụng tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn trật tự kỷ cương trong hoạt động quản lý ở các cấp, các ngành.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã có những chuyển biến rõ nét, toàn ngành đã tổ chức tiếp 4.654 lượt người, tiếp nhận, phân loại và xử lý 4.352 lượt đơn các loại. Thụ lý giải quyết 204 vụ việc khiếu nại và 104 vụ việc tố cáo.

Công tác phòng, chống tham nhũng: Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định về phòng chống tham nhũng trên địa bàn. Hàng năm, lập kế hoạch thanh tra toàn diện về công tác phòng, chống tham nhũng. Các nội dung thanh tra về phòng chống tham nhũng gắn với thanh tra chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng các biện pháp trong Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản để phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ. Toàn ngành đã thực hiện được trên 50 cuộc thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng tại các sở, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc để đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời kiến nghị ban hành văn bản hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ cũng thẳng thắn chỉ rõ một số khuyết điểm, yếu kém đó là triển khai một số công việc thường xuyên của Chi bộ còn chưa kịp thời; chưa có kế hoạch cụ thể giao trách nhiệm cho đảng viên hướng dẫn một số cán bộ, công chức còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ; chưa thực sự đổi mới phương pháp và nội dung sinh hoạt chi bộ; hoạt động của một số đoàn thể có mặt còn hạn chế. Nguyên nhân là do một số ít đảng viên chưa thực sự gương mẫu và có trách nhiệm với công việc được giao, chưa thực sự tự giác trong rèn luyện; các đồng chí trong cấp uỷ hoạt động không chuyên trách, phải tập trung nhiều thời gian cho công tác chỉ đạo và thực hiện công việc chuyên môn nên thời gian dành cho công tác đảng còn hạn chế.

Hội nghị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đó là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung, dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát thi hành điều lệ đảng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng các tổ chức thanh tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giúp cho các địa phương, sở, ngành ổn định về chính trị, phòng ngừa vi phạm, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và dự báo thuận lợi, khó khăn, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời kiến nghị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng bộ; triển khai các hoạt động thiết thực để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự lan tỏa rộng rãi; chỉ đạo các đoàn thể xây dựng quy chế phối hợp hoạt động; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc kế hoạch thanh tra hàng năm.

cuong

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương những kết quả công tác đảng mà Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh ngoài nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác đảng trong những năm tới mà báo cáo đã nêu, cần tập trung vào việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để định hướng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tập trung chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy,nhấn mạnh: Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội quốc tế, khu vực và trong nước dự báo từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường và sẽ tác động nhất định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì thế, cần xác định được những thuận lợi dự báo được những khó khăn, thách thức cơ bản để nắm bắt thời cơ, phát huy các lợi thế sẵn có, hạn chế và khắc phục khó khăn, trở ngại và đặc biệt là phấn đấu để bảo đảm nâng cao chất lượng công tác đảng trong thời gian tới. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh, đặt trong bối cảnh, điều kiện mới của tỉnh, các chi bộ, đoàn thể trong cơ quan cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của mình, có giải pháp cụ thể phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2018 và các năm của nửa nhiệm kỳ còn lại; Trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của ngành, của tỉnh giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giúp cho các địa phương, sở, ngành trong tỉnh ổn định về chính trị, phòng ngừa vi phạm, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và đội ngũ cán bộ, công chức; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống của ngành Thanh tra để mỗi đảng viên, cán bộ, công chức trong ngành xác định được trách nhiệm của mình, phát huy truyền thống tốt đẹp xây dựng cơ quan Thanh tra trong sạch, vững mạnh; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, duy trì thực hiện đoàn kết nội bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ và toàn Đảng bộ; các đồng chí trong cấp uỷ được phân công chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt nội dung chương trình và tình hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể từ đó báo cáo đề xuất cấp uỷ chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã thống nhất thông qua biểu quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu cơ bản cho phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại./.


Phòng Thông tin, dữ liệu

Thanh tra tỉnh Hòa Bình

DVCQG

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet