Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

628139
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
119
173
706
625581
4942
7851
628139

Your IP: 3.236.98.69
2021-06-23 15:57

ANH NDD45 2020

Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 831/UBND-KSTT, gửi các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn;

- Quy định mẫu kết quả TTHC điện tử thuộc thẩm quyền của các đơn vị, địa phương theo quy định (nêu tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020), đồng thời trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục các TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 21, khoản 1 Điều 22 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử để việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

DVCQG

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet